Eurospeak

Podnoszenie ogólnej znajomości języka angielskiego połączonej z doskonaleniem umiejętności językowych związanych z integracją europejską

Eurospeak

Program polega na podnoszeniu ogólnej znajomości języka angielskiego połączonej z doskonaleniem umiejętności językowych związanych z integracją europejską. Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się problematyką europejską, a także osób odpowiedzialnych za pozyskanie funduszy unijnych.

Eurospeak może obejmować takie zagadnienia jak:

  • historia UE
  • struktury, instytucje i procedury organizacyjne UE
  • prawo unijne
  • instytucje finansowe Unii Europejskiej
  • fundusze strukturalne – kryteria i procedury
  • polityka społeczna Unii
  • rynek pracy w UE

Grupa docelowa: średnia i wyższa kadra menedżerska, pracownicy administracji państwowej i samorządowej

Forma zajęć: zajęcia indywidualne lub grupowe

Poziomy zaawansowania: B1, B2, C1, C2