Szkolenia z języka biznesu (Business English, Wirtschaftsdeutsch)

Nauka języka specjalistycznego, obejmującego zagadnienia związane z międzynarodową wymianą handlową i informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania języka obcego w wykonywanej pracy

Szkolenia językowe typu Business

Program szkoleń językowych typu Business polega na nauce języka specjalistycznego, obejmującego zagadnienia związane z międzynarodową wymianą handlową i informacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania języka obcego w wykonywanej pracy.

Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia jak:

 • koniunktura
 • giełda
 • koszty
 • podatki
 • bankowość
 • reklama
 • opis stanowiska pracy
 • struktura firmy i zarządzanie
 • prowadzenie negocjacji
 • prezentacje
 • prowadzenie rozmów telefonicznych
 • korespondencja handlowa (listy, poczta elektroniczna, faksy, sprawozdania)
 • uczestniczenie w spotkaniach i konferencjach
 • używanie języka w sytuacjach konfliktowych.

Możliwe jest także przygotowanie słuchaczy do honorowanego w ponad 80 krajach egzaminu LCCI – London Chamber of Commerce and Industry.

Grupą docelową, do której adresowane są szkolenia typu Business jest średnia i wyższa kadra menedżerska oraz specjaliści z różnych branż.

Zajęcia mogą odbywać się w formie zajęć grupowych, zajęć indywidualnych oraz seminariów specjalistycznych.